Kontakt telefoniczny: 793-050-774
Gdynia – ul. 10 Lutego Zobacz na Mapie
Regulamin wynajmu

Przeczytaj regulamin

Regulamin Rezerwacji i Najmu Apartamentów i Mieszkań:

Regulamin określa warunki zgodnie, z którymi można dokonać rezerwacji i najmu naszego apartamentu/mieszkania. Osoba, która dokona rezerwacji oraz wpłaci zadatek,  jednocześnie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

I. REZERWACJA
Zapytanie o rezerwację (zapytanie o dostępność apartamentu) można wykonać:

  • lub telefonicznie: (+48) 793-050-774, (+48) 601-231-400 lub (+48) 58 627-81-00.

Po sprawdzeniu dostępności rezerwowanego apartamentu, otrzymacie Państwo odpowiedź na złożone zapytanie w formie elektronicznej lub telefonicznie. Odpowiedź powyższa zawierać będzie informację na temat dostępności apartamentu, całkowitego kosztu najmu oraz wysokości zadatku.

A) ZADATEK

  • Wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie i wynosi przeważnie 20-30% kwoty całkowitej.
  • Rezerwacja ustalonego wcześniej terminu najmu następuje w momencie zaksięgowania zadatku na naszym koncie bankowym, którego numer prześlemy Państwu drogą elektroniczną.
  • W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię i Nazwisko oraz rezerwowany termin.

B) POTWIERDZENIE REZERWACJI: W ciągu 24H od wpływu zadatku na nasze konto dokonujemy potwierdzenia REZERWACJI.

C) FORMY PŁATNOŚCI:

  • Gotówką przy odbiorze kluczy.

II. WARUNKI NAJMU:

  • Minimalny okres najmu wynosi  2 doby
  • Koszt najmu podany w potwierdzeniu rezerwacji zawiera koszt zużycia MEDIÓW.
  • Dzieci do lat 3 nie ponoszą opłat jeżeli śpią we własnym łóżeczku i nie wymagają dodatkowej pościeli.

OPŁATY DODATKOWE:

Najemca zobowiązuje się do pozostawienia obiektu w stanie w jakim go zastał. Serwisy śniadaniowe i obiadowe należy umyć i umieścić na ich miejscach. Przestawione meble należy z powrotem przenieść na pierwotne miejsce.

W przypadku pozostawienia apartamentu w stanie zastanym, opłata za sprzątanie końcowe nie będzie naliczana.

 

1. Klient zobowiązany jest do poinformowania wynajmującego o planowanej godzinie odbioru kluczy (telefonicznie lub mailowo) najpóźniej dzień przed przyjazdem. Przekazanie apartamentu może nastąpić od godziny 15.00. Opuszczenie apartamentu powinno nastąpić do godziny 12.00 w dniu wyjazdu. (są to godziny orientacyjne)

2. Warunkiem zakwaterowania jest uregulowanie należności za okres najmu oraz okazanie dowodu osobistego lub paszportu.

3. Przekazywane przez nas apartamenty są posprzątane, sprawne, umeblowane i wyposażone. Na osobach które przyjęły apartament spoczywa obowiązek dbania o powierzone mienie. Wszystkie zniszczenia, zabrudzenia i uszkodzenia, wynikłe z niewłaściwego użytkowania będą obciążały najmującego. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia apartamentu w stanie niepogorszonym.

4. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania wynajmującego o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie lub osoby trzecie podczas
pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa w całości Klient.

5. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

6. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-06.00.W stosunku do osób zachowujących się niewłaściwie, zakłócających porządek, nie przestrzegających ciszy nocnej i ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy.

7. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w budynku, w którym znajduje sie apartament, w apartamencie oraz wyposażeniu apartamentu. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić go lub jakakolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku, w którym znajduje się apartament, w apartamencie oraz w wyposażeniu apartamentu.

W związku z powyższym najemca zobowiązuje się korzystać z apartamentu zgodnie z przeznaczeniem i należytą starannością zwracając szczególna uwagę na właściwe użytkowanie instalacji wodnej (oraz jej urządzeń) oraz instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych.

Najemca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP i P.POŻ

8. Cena usług świadczonych przez Wynajmującego nie obejmuje ubezpieczenia. Klienci korzystają z usług na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku Najemcy, w czasie całego rekreacyjnego pobytu Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

9. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania zwrotnej kaucji w kwocie 500 zł PLN w celu pokrycia ewentualnych szkód powstałych z winy klienta.

10. Wynajmujący zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt, pomimo późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu z apartamentu z przyczyn niezależnych od wynajmującego.

 

Rezerwacja a Apartamentu

ZAREZERWUJ APARTAMENT Sprawdź w kalendarzu dostępne terminy lub skorzystaj z formularza kontaktowego żeby dokonać rezerwacji.

Kontakt

ul. 10 Lutego 35 A
GDYNIA 81-364
Telefon: +48 793 050 774
Telefon: +48 601 231 400

Najowsze Aktualności & Promocje